www.bel.com.pl > Dane kontaktowe firmy, mapa dojazdu

Dane kontaktowe firmy

Dane teleadresowe

BEL Studio Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 67b
01-355 Warszawa

tel./fax: 22 665 92 22 (4 linie)
e-mail: studio@bel.com.pl
NIP: 522-24-94-519

Informacje prawne

Firma jest wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000146180
Kapitał zakładowy 50000 zł

Konto bankowe: 40 1240 6292 1111 0000 5019 5730
Bank PEKAO S.A., SWIFT: PKOP PL PW

REGON: 016083930

Plan dojazdu

Firma mieści się w budynku domu parafialnego przy Parafii Bogurodzicy Maryii, w prawym skrzydle w piwnicy. Dojazd od ul. Powstańców Śląskich ulicą Muszlową. Przed główną bramą parafii znajduje się wygodny bezpłatny parking, na którym bez trudu można znaleźć wolne miejsca.

Dogodny jest również dojazd tramwajami (8, 10, 26) i autobusami (112, 184, 190) do przystanku Czumy. Można dojechać również autobusami (109 154 171 410 512 523 E-2) do przystanku Bemowo Ratusz a potem przejść kilkaset metrów przez osiedle.