www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF62
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza Tom LXII
Liczba stron: 422
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-12-10
ISSN: 0138-0567
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 43.20 zł
Opis:
 • Od redakcji
 • Agnieszka Bal — Nazwy barw w dziewiętnastowiecznym języku artystycznym na przykładzie wybranych dramatów Juliusza Słowackiego (semantyka i etymologia –opis dokumentacyjno‑sprawozdawczy) 
 • Kinga Banderowicz — Patronimika obywateli poznańskich (XVI–XVIII wiek)
 • Piotr Batko — Ile jednostek języka z kształtem wart przechowuje język polski?
 • Maria Borejszo — Obraz Dzieciątka w staropolskich kolędach i pastorałkach (na materiale tzw. Kantyczek karmelitańskich z XVII i XVIII wieku)
 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk — A debata wciąż trwa. Rozważania o znaczeniu leksemu debata
 • Izabela Duraj-Nowosielska — Co można zrobić niechcący? (Rekonesans)
 • Kinga Geben — Z badań nad wielojęzycznością społeczności miejskich Polaków na Litwie
 • Helena Krasowska — Język polski w Doniecku na Ukrainie: wybrane zagadnienia
 • Dorota Kruk — Nowotestamentowa wizja serca i jej ślady we współczesnej polszczyźnie
 • Władysław Kupiszewski — Co z tego pozostało? (O pewnej gwarze po stu latach)
 • Małgorzata Leszko — Ile osoby jest w uosabiać? Studium semantyczno-składniowe
 • Ewelina Malcharek-Mucha — Wikisłownik – charakterystyka metaleksykograficzna słownika elektronicznego
 • Tomasz Nowak — Czytać z czyichś oczu, czyli od inferencji do empatii
 • Błażej Osowski — Tajemnicza potucha na tle formacji z -ucha w historycznym rozwoju polszczyzny
 • Marta Piasecka — Czy nazwy typu trup, nieboszczyk to nazwy osobowe?
 • Agnieszka Ewa Piotrowska — Czy określenia człowiek niegodny i niegodziwy oznaczały dawniej to samo? – Historia przymiotników z rdzeniem god- // godz’- w języku polskim
 • Dorota Krystyna Rembiszewska — Okamgniętko, czyli – o jednym z wyrazów w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera
 • Ewa Rodek — Styl przedmów Michała Abrahama Troca
 • Iryna Shcherbach — Perspektywa analizy konfrontatywnej zapożyczeń włoskich w języku polskim i rosyjskim
 • Janusz Siatkowski — Słowiańskie nazwy zmarszczek w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych
 • Natalia Siudzińska — Problemy z równokształtnością nazw miejscowych z innymi nazwami miejscowymi oraz nazwami pospolitymi
 • Teresa Skubalanka — O lirykach Jarosława Iwaszkiewicza – porównawczo
 • Marzena Stępień — Zagadki fleksji, czyli jak dziecko opanowuje kategorie werbalne i nominalne
 • Justyna Walczak — Translatoryka staropolska w dokumentach literackich epoki
 • Mariola Wołk — Kiedy mówimy, że mówimy od rzeczy? Wokół problemów znaczenia
 • Bogusław Wyderka — W sprawie podziału dialektu śląskiego
 • Marta Zuchowicz — O właściwościach składniowo-semantycznych czasowników [ktośi] przypomniał [komuśj], że_ i [cośi] przypomniało [komuśj], że_

Wróć