www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: WOLANSKI biomechanika
Autor: Wojciech Wolański, Dawid Larysz
Tytuł: Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego
Liczba stron: 216
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2011-12-20
ISBN: 978-83-7798-006-4
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 126.00 zł
Opis:

Książka stanowi zwarte opracowanie, obejmujące zagadnienia dotyczące biomechaniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Treści rozdziałów są wynikiem prac badawczych realizowanych we współpracy Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej i Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy opisali problemy związane ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego człowieka. Szczególną uwagę zwrócili na analizę wpływu zjawisk związanych ze stanem chorobowym i procesem leczenia kręgosłupa na jego biomechanikę. Ciekawa propozycja z punktu widzenia medycyny jest sposób postępowania inżynierskiego we wspomaganiu planowania operacji neurochirurgicznych. Zastosowane narzędzia do analizy procesów w układzie kręgosłup-implant obejmowały nowoczesne metody wizualizacji oraz symulacji numerycznej.
Opracowane modele pozwoliły na przeprowadzenie analiz zmierzających do optymalizacji kształtów stabilizatorów, a co za tym idzie – optymalnych parametrów leczenia. Uzyskane wyniki stanowią istotny przyczynek do zagadnień implantologii i stabilizacji kręgosłupa. Szczególnie dotyczy to odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu implantowany stabilizator zakłóca statykę w obszarze sąsiednich elementów odcinka kręgosłupa. Przedstawiona metodologia badań
uwypukla przydatność nowoczesnych metod komputerowych do tego typu badań. Takie podejście umożliwia dobór odpowiednich cech konstrukcyjnych i własności stabilizatora i może posłużyć do celów optymalizacji doboru parametrów leczenia dysfunkcji kręgosłupa szyjnego.

Wróć