www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: ZARON Bibliografia Boguslawskiego
Autor: oprac. i red. Zofia ZARON
Tytuł: Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego
Liczba stron: 88
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-12-01
ISBN: 978-83-7798-009-5
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 15.00 zł
Opis:

Osiągnięcia badawcze Profesora Bogusławskiego są imponujące: dwadzieścia pięć monografii, kilka słowników oraz tomów przez Niego redagowanych, około 400 artykułów z zakresu filozofii języka, semiotyki, semantyki, pragmatyki, leksykologii, leksykografii, składni, fleksji, słowotwórstwa, fonologii, teorii tekstu, teorii przekładu. Andrzej Bogusławski to ponadto autor kilkudziesięciu pozycji publicystycznych, popularyzatorskich, a także dziesiątków recenzji: naukowych, wydawniczych, habilitacyjnych, doktorskich. Znaczna część jego prac (w tym dwie książki) została opublikowana poza Polską – w 12 krajach Europy oraz w USA i Kanadzie.

Profesor Andrzej Bogusławski, choć sam od takiej charakterystyki się dystansuje, jest twórcą szkoły językoznawczej, przede wszystkim w zakresie metodologii semantyki, teoretycznych podstaw synchronicznej morfologii, leksykologii i leksykografii. Już w latach sześćdziesiątych (m. in. w rozprawie habilitacyjnej Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, 1966) przedstawił oryginalną teorię semantyczną (redukcjonistyczną i antyformalistyczną) postulującą wyjaśnianie wyrażeń języków naturalnych za pomocą metajęzyka zbudowanego z jednostek elementarnych, należących do języka naturalnego. Teoria ta była przez następne dziesięciolecia pogłębiana, rozwijana i skutecznie weryfikowana zarówno przez samego autora, jak i przez grono jego uczniów. Semantyczne idee Andrzeja Bogusławskiego stały się też inspiracją dla programu Natural Semantic Metalanguage, realizowanego w Australii przez Profesor Annę Wierzbicką.

Wróć