www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Wytrzymaterialow lab
Autor: Witold Bodaszewski
Tytuł: Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne
Liczba stron: 164
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-10-14
ISBN: 978-83-7798-007-1
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 26.00 zł
Opis:

     Książka została ukierunkowana na typowe wyposażenie pracowni Wytrzymałości materiałów, charakterystyczne dla wydziałów mechanicznych i budowlanych politechnik. Oprócz opisu statycznych prób rozciągania, pomiarów twardości i udarności, przedstawiono w niej podstawy tensometrii elektrooporowej oraz elastooptyki. Ograniczono się więc do metod pomiarów odkształcenia, które mają, bądź będą miały, szersze zastosowania w przemyśle. Każda z nich została zilustrowana przykładami badań, a w przypadku elastooptyki posunięto się jeszcze dalej, podając m.in. wiele szczegółów technologicznych, tak aby inżynier mógł samodzielnie przygotować modele i, bez zgłębiania obszernej literatury, przeprowadzić prostsze pomiary. Pominięte zostały natomiast problemy związane z wytrzymałością zmęczeniową, obciążeniami dynamicznymi oraz trwałością konstrukcji uważając, że wobec postępu, jaki się tu dokonał w ostatnich latach, powinny być one ujęte w osobnych opracowaniach.
     W części poświęconej badaniom elementów konstrukcji preferuje się zjawiska, jakie występują w ustrojach cienkościennych, do których zasada de Saint Venanta na ogół nie może być stosowana, i gdzie nawet małe korekty konstrukcyjne mogą powodować znaczne i dalekosiężne zmiany w polach sił wewnętrznych. Są to problemy tym bardziej ważne, że ustroje takie stanowią dziś dominującą większość konstrukcji nośnych, ale z racji posiadanych własności z reguły nie można ich projektować metodami, które bazują na iteracyjnym poprawianiu.
Dokonany wybór został połączony z pewną krytyką spotykanych w praktyce procedur badawczych, które, zdaniem autorów, zbyt mało uwagi poświęcają fazie projektowania eksperymentu. Pisanie prostym językiem oraz zwracanie uwagi na ten etap prawie w każdym rozdziale książki jest jej właściwością charakterystyczną. Nowym elementem jest także to, że metody doświadczalne są ukazywane na tle podstawowych faktów mechaniki, dzięki czemu eksperyment jawi się jako jej integralna część, a nie jako osobne narzędzie, mogące rozwijać się oddzielnie lub niezależnie.
     Książkę uzupełnia autorski program komputerowy Lab_WM, który można pobrać ze  strony internetowej wraz z wersjami źródłowymi ważniejszych modułów.

Wróć