www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Mater Konf toksykologia
Tytuł: Toksykologia w służbie publicznej. Materiały konferencyjne
Liczba stron: 218
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-08-28
ISBN: 978-83-61208-98-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Materiały zawierają streszczenia wykładów, doniesień ustnych i prezentacji plakatowych przedstawianych na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, która miała miejsce we wrześniu 2011 roku. Wykłady plenarne dotyczyły zagrożeń związanych z zafałszowanymi lekami, suplementami diety i nowymi narkotykami syntetycznymi oraz podejścia probabilistycznego w ocenie ryzyka.

Streszczenia sesji otwierającej Konferencję dotyczą problematyki zafałszowanych leków, dopalaczy i skutków ubocznych stosowania używek, przebiegu i rokowania w trakcie leczenia zatruć lekami. Zagadnienia toksykologii żywności skupiają się na monitoringu mikotoksyn, dioksyn, pozostałości hormonów i innych chemicznych zanieczyszczeń żywności a problematyka toksykologii eksperymentalnej obejmują badania wpływu substancji chemicznych na biochemiczne, genetyczne i morfologiczne parametry funkcjonowania organizmów doświadczalnych. Na sesjach dotyczących analityki w toksykologii przedstawiano nowe metody oznaczania chemicznych czynników ryzyka w żywności, paszach i materiale biologicznym oraz w próbkach środowiskowych, wykorzystania tomografii NMR w toksykologii, badań nanocząsteczek i nowych metabolitów, a także ilościowego szacowania dynamiki przemian substancji chemicznych w organizmie. Doniesienia dotyczące oceny ryzyka i oceny narażenia obejmują probabilistyczną, deterministyczną ocenę ryzyka oraz kumulatywną ocenę narażenia z uwzględnieniem zastosowania metod komputerowych w ocenie narażenia podczas chemicznej ochrony roślin i ocenę narażenia ludności na chemiczne czynniki ryzyka występujące w różnych elementach środowiska. Doniesienia z ekotoksykologii dotyczą występowania chemicznych zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach zwierząt dzikich hodowlanych, w tym ryb.

Wróć