www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Toksykologia
Autor: red. J.K. LUDWICKI, K. GÓRALCZYK, P. STRUCIŃSKI
Tytuł: Toksykologia w ocenie bezpieczeństwa chemicznego ludności
Liczba stron: 232
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-08-28
ISBN: 978-83-61208-97-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Z uwagi na fakt, że toksykologia jest pojęciem wyjątkowo pojemnym, rozdziały monografii zgrupowano w trzech zasadniczych częściach stanowiących łącznie istotę tej dyscypliny naukowej skupiającej się na poszukiwaniu zagrożeń chemicznych w otaczającym nas świecie, wyjaśnianiu mechanizmów działania toksycznego i ocenie ryzyka dla ludzi. Autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują najwybitniejsze środowiska akademickie i instytutów naukowo-badawczych w kraju. W części „Toksykologia żywności” 11 rozdziałów poświęcono przede wszystkim identyfikacji zagrożeń na podstawie badań występowania różnych ksenobiotyków, w tym mikotoksyn, dioksyn, metali toksycznych, nitrozoamin, antybiotyków, stymulatorów wzrostu i leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W części „Toksykologia doświadczalna i kliniczna” w 8 rozdziałach przedstawiono wyniki badań nad oddziaływaniem ksenobiotyków na funkcjonalne i biochemiczne parametry organizmów doświadczalnych oraz poświęconych farmakokinetyce leków, skutkom ubocznym farmakoterapii uzależnień i oddziaływaniu związków bioaktywnych występujących w paszach przy zastosowaniu testu umożliwiającego potwierdzenie działania hormonalnego. Część „Toksykologia środowiskowa i ekotoksykologia”, składająca się z 5 rozdziałów, poświęcona została głównie wynikom monitoringu metali szkodliwych w tkankach dzikich zwierząt, występowaniu mikotoksyn w zbożach z różnych rejonów kraju oraz ocenie metod przesiewowych do monitoringu mikotoksyn sp. Fusarium w zbożach i ocenie ekotoksyczności leków stosowanych w weterynarii.

Wróć