www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: SIMINSKI Pojazdy Kolowe
Autor: Przemysław SIMIŃSKI
Tytuł: Metodyka określania wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na bezpieczeństwo ruchu wojskowych pojazdów kołowych
Liczba stron: 156
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-08-11
ISBN: 978-83-978-83-61208-96-9
Opis:

Budowanie różnych wersji specjalnych pojazdów, nie tylko wojskowych, na wcześniej zbudowanym i wdrożonym podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką. Opracowywanie przez producentów nowych konstrukcji pojazdów kołowych wiąże się także z koniecznością badań nad bezpieczeństwem ruchu. Zazwyczaj wykonuje się zarówno bardzo kosztowne, jak i niebezpieczne dla ludzi badania eksperymentalne na pojazdach prototypowych oraz niekiedy symulacyjne. Prowadzenie badań symulacyjnych pozwala zazwyczaj na większą efektywność dzięki możliwości uzyskania informacji o wpływie zmian konstrukcyjnych i eksploatacyjnych wraz ze skutkami ich przeprowadzenia, w szczególności na kierowalność i stateczność, jeszcze na etapie projektowania. Zwłaszcza, że szczególne niebezpieczeństwo dla załogi pojazdu w ruchu wiąże się z przewróceniem samochodu na bok. Pojazdy o nietypowej konstrukcji, o wysoko położonym środku masy, (np. pojazdy wojskowe zapewniające ochronę przed ładunkami improwizowanymi tzw. IED) są szczególnie podatne na takie wypadki. Tworzenie nowych konstrukcji pojazdów, w tym na bazie wdrożonych już podwozi, nie powinno wiązać się z pogorszeniem ich bezpieczeństwa. Tymczasem podczas budowania wersji odmiennych od bazowych lub modernizacji pojazdów, wprowadzane są zmiany konstrukcyjne i eksploatacyjne wpływające na bezpieczeństwo, a zwłaszcza kierowalność i stateczność. Należy tażke wspomnieć, że potrzeby wojskowych działań operacyjnych wymuszają niekiedy budowę nowych pojazdów pod presją czasu. Duży pośpiech ogranicza możliwości dopracowania elementów konstrukcji wpływających na bezpieczeństwo ruchu. Z tego względu konieczne jest podjęcie działań w kierunku ograniczenia zagrożeń i podniesienia bezpieczeństwa załóg pojazdów wojskowych. Stąd sugestia, aby zastosowanie w procesie wdrażania pojazdów odpowiedniej metodyki ograniczyło zagrożenia i wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa załogi.

Wróć