www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Mlodozeniec Drogi II
Autor: Wiesław Stanisław MŁODOŻENIEC
Tytuł: Budowa dróg – podstawy projektowania wyd. II
Liczba stron: 308
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-08-17
ISBN: 978-83-7798-001-9
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb, a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.

Wróć