www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Okladka Biuletynu WAT 4 2009
Tytuł: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej vol. LX 1 (661)
Liczba stron: 408
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2011-04-14
ISBN: 0366-4988
Zleceniodawca: Wojskowa Akademia Techniczna

Wróć