www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 332
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)
Liczba stron: 240
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-07-15
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr Maciej Trąbski, Kawaleria narodowa w latach Sejmu Czteroletniego (na przykładzie II Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej);
 • Piotr Derengowski, Albin Schoepf – pierwszy polski generał w wojnie secesyjnej 1861–1865
 • prof. dr hab. WALDEMAR REZMER, 4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką
 • dr Marek Gałęzowski, „Orlęta” Związku Strzeleckiego. Przyczynek do dziejów polityki obronnej II RP w latach trzydziestych
 • dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Społeczeństwo województwa poleskiego wobec zagrożenia wojennego i wojny w 1939 roku
 • dr Jerzy Grzybowski, Białoruskie zbrojne podziemie antysowieckie w latach 1944–1956

 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Mars i Wenera: o zamtuzach w Wojsku Polskim w 1919 roku (Jerzy S. Wojciechowski);
 • Raport szefa brytyjskiej 4 Kwatery Łącznikowej dotyczący polsko-brytyjskich relacji cywilno-wojskowych z 1941 roku (ppłk dr Juliusz S. Tym);

 • DYSKUSJE I POLEMIKI:

 • Status Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r. (dr Jerzy Prochwicz);
 • Jeszcze o statusie oficerów i szeregowych Straży Granicznej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. (dr Zbigniew Moszumański);
 • W odpowiedzi na ?rewelacje? prof. dr. hab. Piotra Staweckiego (prof. dr hab. Lech Wyszczelski);
 • Uwagi do artykułu Konrada Paduszka (dr Andrzej Krzak);
 • Odpowiedź na uwagi ppłk. dr. Andrzeja Krzaka (Konrad Paduszek);
 • Uwagi o braku rzetelności i profesjonalizmu. W odpowiedzi na recenzję dr. Andrzeja Krzaka (dr hab. Wojciech Skóra, prof. APS);
 • Odpowiedź na uwagi Jerzego S. Wojciechowskiego (ppłk dr Andrzej Krzak);
 • W odpowiedzi na uwagi ppłk. dr. Tomasza Kośmidra (dr Dariusz Fabisz);

 • RECENZJE I OMÓWIENIA:

 • „Mózg” rosyjskiej marynarki wojennej (dr Marek Herma);

 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • Garnizon Lwów, władze wojskowe i cywilne w latach 1921–1939 (Adam Ostanek);
 • Skarbowcy w służbie Polskiego Państwa Podziemnego. Biuro Wojskowe Skarbu ZWZ – AK oraz Departament Skarbu Delegatury Rządu na Kraj (dr Waldemar Grabowski);
 • Nalot na Tantę i Mansurę 14 października 1973 roku (dr ŁUKASZ NADOLSKI);

 • Z ŻAŁOBNEJ KARTY:

 • Gen. bryg. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka 1909–2009 (prof. dr hab. Waldemar Rezmer)
 • Płk w st. spocz. prof. dr hab. Kazimierz Pindel 1938–2009 (dr hab. Wojciech Włodarkiewicz);
 • Wróć