www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Prace filologiczne t54 200
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza Tom LIV
Liczba stron: 474
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-08-01
ISSN: 0138-0567
Wydawca: Instytut Języka Polskiego; Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 43.20 zł
Opis:
 • Od Redakcji
 • Agnieszka Bal – Pole leksykalno-znaczeniowe nazw barwy czerwonej w Beatryks cenci Juliusza Słowackiego;
 • Renata Budziak – Jan Baudouin De Courtenay (1845–1929) wobec problemów narodowościowych;
 • Magdalena Cepryńska – O służbie trochę inaczej – na podstawie wybranych wypowiedzi Jana Pawła II;
 • Magdalena Danielewiczowa – Opis przysłówków epistemicznych jako wyzwanie teoretyczne;
 • Magdalena Derwojedowa – Konstrukcje elektywne i frekwentatywne w języku polskim;
 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Świat ukryty w znaczeniu i znaczenie nieujawnione w słowniku. O przymiotniku obojętny;
 • Katarzyna Foremniak – Nazwy istot demonicznych w polskich i włoskich wierzeniach ludowych;
 • Justyna Garczyńska – Realizacja akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu;
 • Людмила Гребинник – смысловая структура и семантический объём полисемичных лексем в процессе заимствования. Вопрос корреляции;
 • Helena Grochola-Szczepanek – Sposoby wyrażania płci w mowie mieszkańców wsi (na przykładzie gwary spiskiej);
 • Renata Grzegorczykowa – Pojęcie ‘winy’ i jego różne rozumienia w języku polskim i rosyjskim;
 • Joanna Grzelak – Konstytucja – jako gatunek prawny;
 • Aleksander Kiklewicz – pragmatyczne aspekty kodowania informacji w języku (II);
 • Anna Kisiel – Z metodologii badań partykuł – partykuły a struktura tematyczno-rematyczna;
 • Justyna Kobus – Przeobrażenia gwarowej leksyki wymuszone warunkami pozajęzykowymi– snopek i stóg w języku mieszkańców wsi wielkopolskich początku xxi wieku
 • Iwona Kraska-Szlenk – O związkach między nieregularną redukcją a analogią;
 • Monika Kryłowska – Czeskie, rosyjskie i polskie zwroty frazeologiczne wyrażające znaczenie śmierci jako zagadnienie przekładu artystycznego i językoznawstwa konfrontatywnego
 • Emilia Kubicka – Czy dom zburzony do szczętu jest po prostu zburzonym domem? Kilka uwag o jednostce do szczętu;
 • Beata Łukaszewicz, Bogdan Rozborski – Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci;
 • Natalia Ogorodnikowa – Uwagi o różnicach w znaczeniu polskiego leksemu mistrz i rosyjskiego мастер w kontekstach dotyczących sztuki i twórczości;
 • Marceli Olma – Ekspresja językowa a płeć.Typy niektórych formacji słowotwórczych w listach Teodory i Jana Matejków;
 • Radosław Pawelec – Norwidowski sztukmistrz;
 • Agnieszka Ewa Piotrowska – Czasownik zobaczyć i jego derywaty w dziejach języka polskiego;
 • Krystyna Rutkowska – Świadomość narodowa a język ludności wiejskiej na pograniczu polsko‑białorusko‑litewskim;
 • Janusz Siatkowski – Słowiańskie nazwy ‘brzucha’ (człowieka i zwierzęcia) w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych;
 • Marcin Szymański – Nazwy dźwięków jako wyznaczniki przestrzeni industrialnej w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta;
 • Viktorija Ušinskienė – Русские названия живота. Принципы номинации;
 • Piotr Wojdak – Alternacje morfologiczne na tle innych typów przedkońcówkowej zmienności leksemu;
 • Olga Zinurova – Zapożyczenia z języków wschodniosłowiańskich w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza;
 • Andrzej Bogusławski – Stanisław Karolak (1931–2009)
 • Wróć