www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 309
Autor: Józef ZAWADZKI
Tytuł: Zmiany geopolityczne w regionie morza bałtyckiego, a nowy ład gospodarczy 1989-2005
Liczba stron: 90
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2009-02-28
ISBN: 978-83-61208-12-9
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 66.34 zł
Opis:

W regionie Morza Bałtyckiego lata 1989–2005 są nacechowane niespotykaną dotąd dynamiką zmian geopolitycznych, militarnych oraz ekonomicznych. To tutaj rozpada się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), w wyniku czego powstają nowe państwa nad Bałtykiem. Połączenie Niemiec w jedno państwo, uzyskanie niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię oraz wyjście Polski ze strefy wpływów ZSRR, ukazuje nową jakość geopolityczną nad Bałtykiem. Rozwiązanie bloku militarnego (Układ Warszawski) i gospodarczego (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – RWPG) uwalnia państwa tego regionu od zależności politycznej i ekonomicznej wobec ZSRR. Państwa regionu Morza Bałtyckiego dokonują reorientacji politycznej i transformacji gospodarczej. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia wstępują
do bloku militarnego (Pakt Północnoatlantycki – NATO) i ekonomicznego (Unia Europejska – UE) państw Zachodu.
Tworzenie się nowego ładu gospodarczego na tle zmian geopolitycznych w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989–2005 obejmuje tematyka niniejszego opracowania.

Wróć