www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 307
Tytuł: Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2007
Liczba stron: 296
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-03-06
ISSN: 1642-9591
Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UKSW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 31.50 zł
Opis:

ARTYKUŁY:

  • Tatiana Chauvin, Czy możliwa jest bezstronność pracodawcy?;
  • Łukasz Kułaga, Współczesne tendencje regulacyjne międzynarodowego prawa kosmicznego;
  • Paweł Jaros, Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem nowa Konwencja Rady Europy;
  • Elżbieta Hanna Morawska, Ochrona praw dziecka w świetle art. 72 Konstytucji RP. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;
  • Jakub Pitera, Charakterystyka istytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych;
  • Roman Illicz, Normatywny sens pojęcia społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP;
  • Mirosław Karpiuk, Małgorzata Czuryk, Zakres nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego;
  • Artur Żurawik, Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara ujęcie teoretyczne;
  • Wojciech Federczyk, Dysfunkcjonalność rozwiązań ustawowych w zakresie regulacji wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych
  • Wróć