www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 295
Autor: Marek BONIECKI
Tytuł: Zjawisko nadplastyczności w wybranych ceramikach tlenkowych (Prace ITME)
Liczba stron: 112
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2008-04-21
ISSN: 0209-0066
Zleceniodawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Wróć