www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 297
Tytuł: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej vol. LVII 1 (649)
Liczba stron: 298
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2008-04-30
ISSN: 0366-4988
Zleceniodawca: Wojskowa Akademia Techniczna

Wróć