www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 269
Tytuł: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej vol. LVI 4 (648)
Liczba stron: 288
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2008-01-29
ISSN: 0366-4988
Zleceniodawca: Wojskowa Akademia Techniczna

Wróć