www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 273
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 5/2007 (220); W 140. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
Liczba stron: 170
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2007-12-21
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • Bronisław KOMOROWSKI, Państwo i Armia. Testament Józefa Piłsudskiego;
 • prof. dr hab. Włodzimierz SULEJA, Józefa Piłsudskiego koncepcje odzyskania niepodległości;
 • dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI, Józef Piłsudski a kwestie ustroju Polski Odrodzonej;
 • dr hab. Paweł WIECZORKIEWICZ, Strategia Józefa Piłsudskiego w polityce zagranicznej po roku 1926;
 • prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI, System kierowania obronnością Rzeczypospolitej według marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • dr hab. Janusz CISEK, Józef Piłsudski – twórca Legionów i Komendant I Brygady;
 • dr Andrzej Czesław ŻAK, Wódz Naczelny w operacji wileńskiej w kwietniu 1919 r.;
 • dr hab. Grzegorz NOWIK, Wódz Naczelny w operacjach na Ukrainie i Białorusi w kwietniu i maju 1920 r.;
 • prof. dr hab. Tadeusz RAWSKI, Dowodzenie Józefa Piłsudskiego w Bitwach Warszawskiej i Niemieńskiej;
 • dr Marek TARCZYŃSKI, Marszałka Józefa Piłsudskiego koncepcja prowadzenia działań wojennych w świetle niezmiennych zasad sztuki wojennej;
 • prof. dr hab. Piotr STAWECKI, Marszałek Józef Piłsudski a generałowie Wojska Polskiego
 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Józefa Piłsudskiego konspekt dziejów powstania 1863–1864, przygotowany w 1913 roku na konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie (wprowadzenie i opracowanie dr hab. Grzegorz NOWIK);
 • List marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Piusa XI (luty 1927) (wstęp i opracowanie Natalia BUJNIEWICZ)
 • Wróć