www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 337
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)
Liczba stron: 304
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2007-12-09
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr Renata KRÓL-MAZUR, Prace fortyfikacyjne i remontowe w Kamieńcu Podolskim w pierwszej połowie XVIII wieku;
 • dr Marek HERMA, Programy rozbudowy rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w latach 1906–1914;
 • dr hab. Stanisław JACZYŃSKI, Z internowania w niewolę. Polscy oficerowie przejęci przez NKWD z obozów na Litwie i Łotwie (czerwiec 1940–sierpień 1941);
 • dr Jerzy GRZYBOWSKI, Białorusini w Armii Krajowej;
 • dr Jerzy RADOMSKI, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Pamiętnik Ignacego Klukowskiego z Powstania Listopadowego na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (dr Olga GORBACZOWA);
 • Wspomnienia mjr. Henryka Świetlickiego, dowódcy 51 dywizjonu pancernego Krakowskiej Brygady Kawalerii z walk wrześniowych 1939 roku (wstęp i oprac. dr Antoni NAWROCKI);
 • DYSKUSJE I POLEMIKI:

 • Dyskusja panelowa: Film Andrzeja Wajdy „Katyń” jako forma przekazu historycznego o zagładzie polskich elit; Stalingrad: początek, czy koniec przełomu? (Aleksander GOGUN);
 • W sprawie nalotów sowieckich na Warszawę w 1941–1943 (dr Bogdan KOBUSZEWSKI);
 • RECENZJE I OMÓWIENIA:

 • Biografia generała Hansa von Seeckta (prof. dr hab. Waldemar REZMER);
 • Polsko-rosyjska wojna w eterze (prof. dr hab. Karol OLEJNIK);
 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • Władysław Anders – filister Korporacji „Arkonia„ (Michał LASZCZKOWSKI);
 • Pierwsi polscy żołnierze w Afganistanie i Pakistanie (Grzegorz CIECHANOWSKI);
 • PROJEKT 26 – Organizacja „ruchu oporu” w Szwajcarii na wypadek konfliktu zbrojnego (Zygmunt CZARNOTA, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI);
 • SPRAWOZDANIA:

 • Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (dr Halina ŁACH)
 • Wróć