www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 239
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2007 (217)
Liczba stron: 240
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2007-06-28
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:
 • dr hab. KRZYSZTOF KOMOROWSKI, Jubileusz 90. rocznicy urodzin i 60-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Tadeusza Mariana Nowaka. Przyczynek do dzieła naukowego;
 • prof. dr hab. TADEUSZ MARIAN NOWAK, Moja droga do pracy naukowej;
 • Bibliografia opublikowanych prac prof. dr. hab. Tadeusza Mariana Nowaka 1947–2007 (zebrała i opracowała DOROTA PIETRZKIEWICZ);
 • ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr URSZULA OETTINGEN, I Brygada Legionów Polskich na Wołyniu (grudzień 1915–kwiecień 1916);
 • DANIEL KOREŚ, Organizacja i liczebność Grupy Operacyjnej Jazdy w lipcu 1920 r.;
 • BOGUSŁAW BLUM, Jan Prot (1891–1957). Budowniczy polskiego przemysłu zbrojeniowego;
 • dr MICHAŁ POLAK, Logistyczne zabezpieczenie działań 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Ankonę (czerwiec–lipiec 1944);
 • ppłk dr ZBIGNIEW PALSKI, Operacja „Wisła” – dwa spojrzenia;
 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Transport amunicji do Polski przez Węgry podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Relacja gen. dyw. Nándora Taróczego (wstęp i opracowanie dr ENDRE LÁSZLÓ VARGA);
 • Instrukcje z 1928 i 1932 r. dla oficerów polskiego ataszatu w Berlinie (wstęp i opracowanie dr ALEKSANDER WOŹNY);
 • RECENZJE I OMÓWIENIA:

 • Bitwa pod Adrianopolem (PIOTR LETKI);
 • Los infernos picadores, czyli opowieść o Lansjerach Nadwiślańskich (ppłk dr JULIUSZ S. TYM);
 • Rzecz o Armii „Lublin”. Uwagi na marginesie książki (dr ARTUR JAGNIEŻA);
 • Jak „ludowi mściciele” lud mścili (ALEKSANDR GOGUN, tł. z jęz. ros. Z. PALSKI);
 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • Etat wojenny pułku jazdy Wojska Polskiego w latach 1918–1920 (JERZY S. WOJCIECHOWSKI);
 • Wspomnienia Czesława Lazanowicza z lat 1939–1941 (opracował ADAM WIELECHOWSKI.
 • Wróć