www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 225
Autor: pod redakcją Zbigniewa Bojara i Wojciecha Przetakiewicza
Tytuł: Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych
Liczba stron: 340
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2006-04-15
ISBN: 83-89968-03-7
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 31.50 zł
Opis:

Prezentowana książka jest pierwszym krajowym monograficznym ujęciem problematyki w zakresie badań podstawowych, technologii wytwarzania i zastosowania stopów na osnowie faz międzymetalicznych, określanych mianem intermetali. Przedstawiono w niej analizę wybranych zagadnień w oparciu o bogaty przegląd najnowszej literatury światowej oraz wyniki badań krajowych, w szczególnoci wyniki realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN 041 ?Stopy na osnowie faz międzymetalicznych ? struktura, właściwości i zastosowanie?, koordynowanego przez prof. W. Przetakiewicza z WAT. Książka ukierunkowana jest na stopy na osnowie faz międzymetalicznych (FMM) z ukadów Fe-Al, Ni-Al oraz Ti-Al, wytwarzane i badane głównie w aspekcie zastosowań konstrukcyjnych w warunkach podwyższonej temperatury, zużywania ciernego i oddziaływania środowiska korozyjnego. Analizowano materiały w różnej ostatecznej postaci, t.j.: stopy lite (w stanie po odlewaniu, obróbce cieplnej, obróbce cieplnno-plastycznej), odlewane kompozyty in situ, proszki FMM, proszki kompozytowe, spieki, kompozyty spiekane, kompozyty spiekane in situ, powłoki na osnowie FMM oraz złożone materiały warstwowe z udziaem FMM. Dla tych form materiałowych zestawiono wyniki kompleksowych badań struktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i użytkowych (odporność na ścieranie, na erozję i na korozję), a także prób podatności technologicznej (obróbka ubytkowa, spawanie, zgrzewanie). Omówiono też wyniki dotychczasowych krajowych prób weryfikacji przydatności FMM w warunkach przemysłowych (elementy palników pyłu węglowego w kotłach energetycznych, elementy pieców do obróbki cieplnej, powłoki ochronne na rónych elementach kotłów grzewczych, powłoki przeciwzużyciowe w urządzeniach do wytwarzania włókien szklanych).

Wróć