www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 138
Autor: Ryszard Małachowski
Tytuł: Pedagogika w Europie i na świecie
Liczba stron: 282
Format: A5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2004-08-06
ISBN: 978-83-88442-89-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 42.00 zł
Opis:

Pozycja niniejsza zawiera „Wykaz bibliograficzny publikacji według podziału na kontynenty, kraje, republiki, półwyspy, wyspy i grupy ludnościowe”. Jest to więc spis artykułów pogrupowanych geograficznie.

Intencją Autora było uchronienie od zagubienia, w natłoku informacji o przemianach, tzw. polskiego i światowego „okresu przełomu” myślenia o edukacji. Autor badał lata 1989 – 1998 jako znaczące w obieraniu kierunków przekształceń systemów oświatowych oraz nadawanie nowych sensów i znaczeń fundamentalnym procesom społecznym takim jak: wychowanie, kształcenie, opieka. Jako pedagog w swym wyborze skupia uwagę na tych pozycjach, w których owe procesy uwzględniają interesy zbiorowe i jednostkowe we wzajemnych układach. Dlatego z ogromnej liczby publikacji wyławia te, które ukazują zagadnienia istotne dla danej społeczności oraz znaczenie społecznych i kulturowych uwarunkowań.

Wróć