www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: CIESIELSKI-doktorat
Autor: Arkadiusz Sylwester Ciesielski
Tytuł: Segregacja germanu i telluru w nanowarstwach metali plazmonicznych
Liczba stron: 142
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-10-22
ISBN: 978-83-7798-667-7
Zleceniodawca: Wydział Fizyki UW
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu zjawiska segregacji atomów Ge i Te z nanowarstw zwilżających w kierunku powierzchni warstw Ag i Au. W pracy omówiony został również wpływ stosowania nanowarstw zwilżających Ge i Te na strukturę ziarnistą wzrastanych na nich warstw Ag i Au. Ponadto, przedstawiony jest wynik dla nanowarstw zwilżających Se i Si. Entalpia swobodna oraz szybkość procesu segregacji zależą pd różnicy promieni atomowych oraz energii powierzchniowych materiału zwilżającego i osadzonego – które wpływają na entalpię segregacji – a także, od ziarnistej struktury krystalicznej warstw metali – która wpływa na entalpię segregacji – a także, od ziarnistej struktury krystalicznej warstw metali – która wpływa na entropię segregacji.
Atomy Ge i Te segregują ku powierzchni warstw Ag i Au wzdłuż granic ich ziaren. W rezultacie, ziarna metalu graniczące z powierzchnią otoczone są warstwą atomów segregującego półprzewodnika. Na takich ziarnach wzbudzane są plazmony zlokalizowane, co modyfikuje efektywne wartości przenikalności warstw metali, wprowadzając do widma przenikalności dodatkowe rezonanse absorbcyjne.

Przeprowadzono również analizę wpływu czynników takich jak wygrzewanie oraz zmiana ilościowego stosunku atomów półprzewodnika do atomów metalu na krystaliczność i właściwości optyczne warstw Ag oraz Au. Na podstawie tej analizy, poszerzonej o badania próbek zawierających jednocześnie warstwy Ag i Au zaproponowano model struktury, w którym szybkość segregacji germanu w warstwach Ag będzie znacząco ograniczona.

Wróć