www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 24156 MADEJ - Mistyka
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Mistyka hipostazy. Ewangeliczne tajemnice Królestwa Bożego
Liczba stron: 44
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-03-16
ISBN: 978-83-7798-656-1
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Niezbywalnym prawem życia myślącego człowieka jest zaglądanie do obszaru znajdującego się poza mentalnym oknem samoświadomości. Tematem broszury jest doczesność ziemskiej kwarantanny życia, w którym uczestniczymy przez autopsję. Natomiast na „drugą stronę” życia możemy wejrzeć jedynie wiarygodnymi metodami matematyki. Ludzka doczesność jest bowiem uprzedmiotowioną hipostazą falowej wieczności duchów rajskich niebios.
Zakres broszury obejmuje zwrotne procesy przejściowe pomiędzy wiecznością i doczesnością, widziane w Biblijnym świetle ewangelicznej Myśli Chrystusowej, na tle wiedzy współczesnej. Naukowe odkrycie prędkości światła, nieprzekraczalnej dla cząstek materii, udowodniło bowiem, iż obszar Królestwa Bożego, skąd na ziemię zstąpił Chrystus, znajduje się poza doczesnym zasięgiem OOBE oraz NDE, czyli w obszarze pozamaterialnym, gdzie „srebrny sznur doczesności” został już definitywnie zerwany (Kazn 12:6).

Wróć