www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Ficon Alfabet
Autor: Krzysztof Ficoń, Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina
Tytuł: Alfabet bezpieczeństwa. Suplement do trylogii bezpieczeństwa
Liczba stron: 294
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2022-02-16
ISBN: 978-83-7798-684-4
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 53.00 zł
Opis:

Kierowany na rynek wydawniczy „Alfabet bezpieczeństwa” to oryginalne wydawnictwo o charakterze leksykalnym powstałe na bazie trzech prac: „Propedeutyka bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen” (2020), „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” (2020) oraz „Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko kryzysy” (2021), które ukazały się nakładem oficyny wydawniczej BEL Studio Warszawa w jednolitej redakcji edycyjnej. Z uwagi na spójność tematyczną i zbliżoną stylistycznie redakcję wydawniczą wszystkie trzy dzieła można zaliczyć nieformalnie do pewnego rodzaju całościowej trylogii bezpieczeństwa, co dodatkowo podkreśla podtytuł „Alfabet bezpieczeństwa. Suplement do trylogii bezpieczeństwa”.
Ponieważ jednocześnie posługiwanie się, w szczególnym przypadku, trzema pozycjami książkowymi może nastręczać SP Czytelnikom pewnego rodzaju trudności, aby uprościć korzystanie z licznych przypisów, cytatów i powołań literaturowych, przede wszystkim rozlicznych definicji autorskich i leksykalnych niżej podpisany zespół autorski dokonał formalnej ich weryfikacji i redakcji pod kątem docelowego kompendium haseł o ukierunkowanych aspektach teorii i praktyki współczesnego bezpieczeństwa.
Bazą źródłową doboru poszczególnych haseł leksykalnych w „Alfabecie bezpieczeństwa” są wspomniane trzy pozycje trylogii bezpieczeństwa, a kryterium wyboru to definicyjny i leksykalny charakter wytypowanych określeń i kategorii hasłowych. Zasadniczym źródłem tych haseł są przede wszystkim cytowane w trylogii bezpieczeństwa naukowe pozycje wydawnicze (głównie książkowe), autorstwa znakomitych uczonych, ekspertów i autorytetów z szerokiego spektrum nauk o bezpieczeństwie – powszechnie uznawanych na
krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym. Poszczególne definicje i określenia autorskie są przywołane w „Alfabecie bezpieczeństwa” w brzmieniu oryginalnym, choć niekiedy wymagały niewielkiej preredakcji i modyfikacji stylistycznej. W niektórych przypadkach posłużono się także określeniami i hasłami będącymi próbą stricte autorskich sformułowań i określeń poszczególnych członków zespołu autorskiego.

Wróć