www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Slownikoecykl1859
Autor: Jan Wawrzyńczyk
Tytuł: Mała słownikoencyklopedia polska 1850 roku
Liczba stron: 206
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2021-06-09
ISBN: 978-83-7798-296-9
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 49.35 zł
Opis:

Publikacja łączy funkcje słownika językowego i encyklopedii. Jest fragmentem znacznie większej całości: zbioru fotocytatów zaczerpniętych (eksperymentalnie) z tekstów drukowanych, wydanych w jednym tylko roku 1850. Wybór ukazuje zarówno skalę różnorodności tematycznej, historycznorealioznawczej, jak też odpowiadające tej skali bogactwo leksyki (słów i związków wyrazowych), wciąż niewystarczająco odzwierciedlonych w dotychczasowym dorobku polskiej leksykografii. Na szczególną uwagę zasługują hasła nie odnotowane jeszcze do dziś w słownikach i encyklopediach.

Wróć