www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 24485 Ficon Lancuch okladka
Autor: Krzysztof Ficoń
Tytuł: Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy
Liczba stron: 380
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2021-03-30
ISBN: 978-83-7798-672-1
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:

Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy” (2021) to ostatnia, trzecia część cyklu „Trylogia bezpieczeństwa” obejmującego „Propedeutykę bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen” (2020) oraz „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” (2020), które ukazały się nakładem oficyny wydawniczej BEL Studio Warszawa.
Treści książki zostały zredagowane w układzie pięciu rozdziałów uzupełnionych aneksem. W rozdziale 1 zostało zaprezentowane niekończące się spektrum zagrożeń potencjalnych i realnych, jakie generuje współczesne środowisko przyrodnicze i cywilizacyjne. Teoretyczne problemy operacjonalizacji ryzyka przedstawiono w rozdziale 2, a związane z tym prakseologiczne procedury zarządzania skategoryzowanym ryzykiem omówiono w rozdziale 3. Kolejny 4 rozdział podejmuje kwestie popularnych kryzysów i związanych z nimi sytuacji kryzysowych destabilizujących bezpieczeństwo. W rozdziale 5 zostały zarysowane elementy zarządzania kryzysowego odniesione głównie do sektora publicznego. Zamykający pracę aneks podejmuje nowatorską w teorii bezpieczeństwa problematykę postrzeganą przez pryzmat prakseologicznego łańcucha bezpieczeństwa. Na tle różnych koncepcji łańcuchowych został zaprezentowany sformalizowany model łańcucha bezpieczeństwa bazujący na sekwencji przyczynowo-skutkowej obejmującej odwieczne zagrożenia, nieodłączne ryzyko i ciągłe kryzysy.
Kierowana do rąk Czytelnika monografia, podobnie jak poprzednie tomy ma charakter podręcznika akademickiego i jest adresowana głównie do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinna zainspirować także szersze grono Czytelników zgłębiających fenomen bezpieczeństwa postrzeganego tym razem w konwencji sekwencyjnego łańcucha zdarzeń obejmującego triadę: zagrożenia – ryzyko – kryzysy. Oryginalne łańcuchowe podejście do uniwersalnej problematyki bezpieczeństwa rozpatruje kwestie teoretyczne, jak też aplikacje praktyczne, odnoszone głównie do różnych aspektów zarządzania wielowymiarowym bezpieczeństwem.

Wróć