www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 24186 bezp narodowe
Autor: Krzysztof Ficoń
Tytuł: Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie
Liczba stron: 286
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-07-06
ISBN: 978-83-7798-658-5
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 53.00 zł
Opis:

Tytułowe bezpieczeństwo narodowe jest centralnym punktem odniesienia wszelkiego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego, personalnego i instytucjonalnego, a także wewnętrznego i zewnętrznego. Jest postrzegane jako praźródło porządku i spokoju społecznego, ładu i pokoju międzynarodowego oraz szczęścia i dobrobytu jednostki i całych grup społecznych. Dlatego jest powszechnie dzielone na wiele kategorii podmiotowych i przedmiotowych, gdyż dotyczy niemal wszystkich aspektów naszego życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Ze względu na bardzo rozległe i ciągle nowe obszary aplikacyjne w poniższej monografii bezpieczeństwo narodowe zostało odniesione do czterech zasadniczych kategorii dotyczących: bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i informacyjnego. Każda z tych kategorii dzieli się na szereg podkategorii szczegółowych, które zostały scharakteryzowane w poszczególnych rozdziałach.

Nowatorstwo kierowanej do rąk Czytelnika książki „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” polega na typologicznym opisie podstawowych kategorii/podkategorii bezpieczeństwa narodowego według pewnego szablonu obejmującego: prezentację aparatu pojęciowego, specyfikację wybranych definicji i wybiórcze ich rozwinięcie oraz syntetyczne komentarze i wskazówki aplikacyjne. Dopełnieniem treści jest zamieszczony na końcu aneks przedstawiający wpływ euroatlantyckich procesów integracyjnych na współczesne bezpieczeństwo Polski. Walorem wyróżniającym monografii jest syntetyczne ujęcie typologicznych kategorii/podkategorii bezpieczeństwa narodowego w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym, wzbogacone oryginalną grafiką prezentacyjną.  Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest adresowana głównie do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, choć powinna zainspirować także szersze grono Czytelników zafascynowanych fenomenem odwiecznego bezpieczeństwa.  

Wróć