www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Budowa drog 4
Autor: Wiesław Stanisław MŁODOŻENIEC
Tytuł: Budowa dróg – podstawy projektowania wyd. IV
Liczba stron: 332
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-03-09
ISBN: 978-83-7798-654-7
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 105.00 zł
Opis:

Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.

Od autora (do wydania czwartego)

Kolejne wydania podręcznika powstały z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania dróg. Od wydania pierwszego nastąpił duży postęp technologiczny w budowie dróg, wprowadzono nowe normy i wymagania techniczne dostosowane do normalizacji europejskiej. Dokonano też uzupełnień i zmian, wynikających z aktualizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ponadto uwzględniono uwagi i wskazówki osób korzystających z podręcznika. Za wszystkie uwagi i pomoc serdecznie dziękuję!

Wiesław Stanisław Młodożeniec
Warszawa 01.12.2019 r.

Wróć