www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Madej Vademecum
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Vademecum zbawienia dla środowisk pozadogmatycznych
Liczba stron: 292
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-01-07
ISBN: 978-83-7798-636-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Książka zawiera wiedzę analityczną, stanowiącą mistyczną istotę Ewangelii Chrystusa Jezusa, która – docierając do świadomości „zdrowego rozumu” w ciele ludzkim – w postaci uwiarygodnionej Prawdy, wywołuje w Duchu ludzkim zbawczą, rozwojową przemianę jaźni, co rzutuje na osobiste poczucie zwycięskiego życia wiary, a tym samym na relacje społeczne. Taka autentyczna przemiana osobowości nie ma nic wspólnego z plebejską, zdogmatyzowaną religią rynkową, powiązaną z maniakalnym odprawianiem rytuałów zarobkowych. Książka zawiera dość liczne, oryginalne  asocjacje naukowe.
Zakres tematyczny książki  obejmuje trzecią, końcową część autorskiego studium chrześcijaństwa ewangelicznego:
— Cz.1, „TAJEMNY WALOR UCZŁOWIECZENIA”,
— Cz. 2, „TAJEMNICE PODNIEBNEJ KWARANTANNY”
— Cz. 3: „VADEMECUM ZBAWIENIA DLA ŚRODOWISK POZADOGMATYCZNYCH”
Pod względem redakcyjnym układ niniejszej książki zawiera trzy przenikające się warstwy, uporządkowane niejako historycznie;
- od analitycznej  „klasyki” ponadczasowego, ewangelicznego meritum, poprzez tradycyjne zagadnienia antropologii wiary w pozainstytucjonalnym ujęciu inżynierskim
- aż po uwspółcześnione, metafizyczne zagadnienia duchowości, jakie przed wierzącymi odsłoniła matematyka oraz epoka fizyki kwantowej.
Książka została pomyślana jako chrześcijańskie kompendium dla szczerych ludzi wykształconych, zwłaszcza ze  środowisk technicznych.

Wróć