www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Polaryzacja
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Polaryzacja duchów
Liczba stron: 52
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2020-01-08
ISBN: 978-83-7798-636-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Impulsem do podjęcia tematu sekwencyjnej polaryzacji ludzkich duchów w ziemskim rozbłysku cielesnej doczesności stał się metafizyczny aksjomat, iż zarówno matematyka, jak też geometria, odwzorowują na ziemi duchowy porządek niebios (i vice versa). Pewnik ten znajduje pełne biblijne potwierdzenie, co na przebogatym rynku religijnym na ogół nie jest uświadamiane. Traktując ten pewnik od strony rzeczywistości ziemskiej, jesteśmy w stanie wejrzeć za kurtynę ludzkiej doczesności w sposób wiarygodny. Takie wejrzenie skutkuje religijnym otrzeźwieniem, co służy mentalnemu ustabilizowaniu duchów pokolenia cyfrowo rozfantazjowanego, rozchwianego w konfrontacji z praktyką religijną.
Celem broszury jest danie Czytelnikowi do zrozumienia, iż każda idea, prawdziwa według Boskiego porządku, wraz ze strukturą materialnego Kosmosu, została zasadzona na matematycznych zasadach meta-logiki, których naruszanie stanowi niechlubny przejaw ignorancji oraz odejścia od rzeczywistości. Niezniszczalność antynomii dobra i zła jest przy tym nieusuwalnym bodźcem do rozwoju waleczności ludzkich duchów.
Broszura ma zachęcić Czytelnika do edukacyjnego rozwoju jego własnej świadomości oraz do walecznego życia społecznego według Ewangelii Chrystusa Jezusa.

Wróć