www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Palimpsest
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Tajemny walor uczłowieczenia
Liczba stron: 276
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-06-13
ISBN: 978-83-7798-630-1
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Prywatne odczytanie ewangelii

Myśl przewodnią niniejszej broszury stanowi biblijny „Porządek Melchisedeka”.  W zasadniczym zakresie broszura stanowi interpretacyjne wejrzenie za kurtynę mistycznych objawień osobistych, które wystąpiły po doznanym chrześcijańskim przeżyciu, (zielonoświątkowym), znanym z Biblii Nowego Przymierza jako „chrzest w Duchu Świętym” - oznaczający mesjańskie „zrodzenie na nowo” Ew. Jana 3:3-7.
W innych wyznaniach zjawisko to jest znane jako „olśnienie”.
W broszurce wyodrębniono i kolejno skomentowano mistyczne objawienia w zakresie: osobistych doświadczeń wiary, praktyki życia Kościoła, doktryn religijnych oraz chrześcijańskiego życia rodzinnego.Niniejsza książka ma stanowić jeszcze jeden „kamyk” zasypujący przepaść pomiędzy dziś powszechnie nierozumianą mistyką chrześcijaństwa a coraz bardziej wyszukaną nauką. A dzieje się to wszystko w mentalnej czasoprzestrzeni ludzkich intelektów, całkowicie zdezorientowanych i zagubionych na upolitycznionym rynku kapitalizmu, gdzie „profanum” zostało ubóstwione, zaś „sacrum” uległo urynkowieniu. A jednak, jako ewoluująca ludzkość, awangardowo wkraczamy w nieuchronny okres ekumenicznego olśnienia i przejścia wojowniczych, religijnie rozszalałych anthroposów, do epoki jedności światła nauki i wiary.
Książka powstała w następstwie inżynierskiego badania Myśli Chrystusowej (1.Kor.2:16) z nastawieniem na logikę Prawdy tajemnic życia przy racjonalnym domniemaniu celowości zarówno mistycznych jak też zmysłowo ‘namacalnych’ procesów rozwoju szeroko rozumianej kultury oraz cywilizacji rodzaju ludzkiego na ziemi.

Wróć