www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Nieblahy
Autor: red. naukowa: Jolanta Chojak, Zofia Zaron
Tytuł: Ku rzeczom niebłahym
Liczba stron: 248
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-03-06
ISBN: 978-83-7798-261-7
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 33.60 zł
Opis:

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny. Myśli na jubileusz 90-lecia to po części myśli o samej Jubilatce: o Jej roli w życiu naukowym, o Jej zasługach dla polskiej kultury, a także – o wielu ważnych z Nią spotkaniach. Myśli na ten jubileusz to jednak przede wszystkim myśli o słowie w jego wielu funkcjach i przeznaczeniach: „bezpański” element kodu i fragment czyjejś wypowiedzi, słowo zwykłych zjadaczy chleba, słowo poetów i słowo filozofów, przedmiot namysłu nad znaczeniem i opisu leksykograficznego, nośnik wartości. Takie refleksje mają wiele aspektów, mogą być prowadzone na wiele sposobów. Tę wielość sprowadziłyśmy do dwóch kategorii, stąd podział tomu na dwie części. Pierwszą tworzą teksty podejmujące zagadnienia natury ogólnej, przede wszystkim kulturowej, antropologicznej i etycznej. Drugą wypełniają prowadzone w różnych metodologiach i za pomocą rozmaitych technik analitycznych dociekania semantyczne dotyczące wybranych pojęć, takich jak tolerancja, szczerość, szczęście, łaska, poświęcenie, szacunek, wychowanie.

Wróć