www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Polityka strategia sila
Autor: Dawid Piekarz
Tytuł: Polityka, strategia, siła. Polityka i strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w latach 2004–2014
Liczba stron: 242
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-05-18
ISBN: 978-83-7798-608-0
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 47.00 zł
Opis:

Przedmiotem rozważań książki jest analiza czynników i uwarunkowań politycznych systemu politycznego państwa wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w latach 2004–2014, a więc od momentu akcesji do Unii Europejskiej.
Książka zawiera studium przypadku działalność PKN Orlen SA – największego polskiego przedsiębiorstwa i trzeciej co do wielkości firmy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej jako kluczowego elementu systemu bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Pozycja opisuje szczególną rolę w gospodarce narodowej, systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego.
Powstające w XXI w. definicje relacji państw z innymi podmiotami wskazują na konieczność równoległego zaistnienia dwóch czynników w postaci zasobów (czyli potencjału ludzkiego i bogactw naturalnych i surowcowych, potencjału ekonomicznego itp.) oraz czynnika woli, rozumianego jako zdolności podejmowania i realizacji przez czynnik polityczny ukierunkowanych decyzji pozostających w zakresie jego wpływu. Wykorzystanie zasobów – nie tylko militarnych czy politycznych, ale także ekonomicznych czy kulturowych generuje siłę pozwalającą na realizację strategicznych celów w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i w relacjach zewnętrznych z państwowymi i niepaństwowymi podmiotami. Z tego powodu książka ta jest swego rodzaju podręcznikiem tworzenia i realizacji strategii gospodarczych.

Wróć