www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Okladka Nastaj
Autor: Józef NASTAJ
Tytuł: Modelowanie wybranych procesów adsorpcyjnych i biosorpcyjnych w ochronie środowiska
Liczba stron: 220
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2013-04-03
ISBN: 978-83-7798-076-7
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

    Procesy adsorpcyjne i biosorpcyjne, chociaż mają już swoją historię sięgającą początku XX wieku to ciągle są rozwijane, badane i stosowane w ochronie środowiska zwłaszcza powietrza atmosferycznego i wody.
Efektywne procesy adsorpcyjne w zastosowaniu do ochrony atmosfery (usuwanie i odzyskiwanie lotnych związków organicznych VOCs) realizowane są za pomocą
procesów cyklicznych:
–    adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA (Temperature Swing Adsorption),
–    adsorpcji zmiennotemperaturowej próżniowej VTSA (Vacuum Temperature Swing Adsorption).
    Cykliczne procesy adsorpcyjne realizowane są zazwyczaj w kolumnach z nieruchomym złożem różnych adsorbentów (węgle aktywne, zeolity, sita molekularne,
silikażele, adsorbenty polimerowe, etc.).
    Efektywne procesy adsorpcyjne i biosorpcyjne w zastosowaniu do ochrony zanieczyszczonych strumieni wodnych (usuwanie metali ciężkich, fenolu i jego pochodnych, etc.) realizowane są w kolumnach z nieruchomym złożem lub złożem fluidalnym:
–    adsorbentów polimerowych,
–    różnych biosorbentów: biomasa nieożywiona grzybów, naturalne biopolimery takie jak chitozan, alginiany, etc.
    W pracy zamieszczono wyniki badań doświadczalnych wymienionych procesów dotyczące: równowagi, kinetyki, dynamiki oraz ich modelowania. Opracowane modele matematyczne umożliwiają projektowanie procesów przebiegających w kolumnach z nieruchomym złożem adsorbentów lub biosorbentów lub w złożu fluidalnym. Wyniki obliczeń zależą od wielkości strumieni oczyszczanych płynów, parametrów procesowych, danych równowagowych i kinetycznych oraz właściwości termofizycznych układów adsorpcyjnych i biosorpcyjnych.

Wróć