www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: AmBeGran
Autor: edited by Oksana GALAROWICZ
Tytuł: Ambitious Without Borders - AmBeGran
Liczba stron: 186
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2012-12-14
ISBN: 978-83-7798-060-6
Opis:

Niniejsza książka powstała jako wynik  realizowanego w 2012 roku przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej projektu zatytułowanego "Ambitni Bez Granic (AmBeGran). Zwiększanie potencjału służb w kierunku zmniejszania skutków ryzyka i zwalczania katastrof naturalnych i cywilizacyjnych – wizyty studyjne". Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Polska Pomoc. Projekt zawierał wizyty studyjne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studentów-podchorążych z ukraińskich uniwersytetów ratowniczych ze Lwowa, Charkowa i Czerkas. Studenci ci uczestniczyli w 50-godzinnym cyklu wykładów i ćwiczeń specjalistycznych, obejmujących szerokie spektrum zagadnień ratowniczych, zaczynając od zarządzania kryzysowego, poprzez teorię pożarów, analizę zagrożeń chemicznych, a  kończąc na kulturowych aspektach akcji międzynarodowych.  
W niniejszym zbiorze zostały umieszczone, zebrane i zredagowane materiały dydaktyczne, zaprezentowane podczas zajęć przeprowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, przewidzianych podczas wspomnianych już wizyt studyjnych. 
Książka ze względu na swój przekrojowy charakter może służyć nie tylko studentom ale również funkcjonariuszom straży pożarnej, strażakom ochotnikom oraz specjalistom z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego, jako zwięzły podręcznik, zawierający podstawową  leksykę z tego zakresu w języku angielskim. Tak więc, podręcznik ten można wykorzystać  nie tylko jako materiał źródłowy, dotyczący bezpieczeństwa ale także do nauki i doskonalenia  specjalistycznego języka angielskiego.

Wróć