www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Pytlak Interactive
Autor: edited by Radosław PYTLAK
Tytuł: Interactive computer environment for solving optimal control problems - IDOS
Liczba stron: 432
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2012-10-31
ISBN: 978-83-7798-044-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Monografia zawiera opis prac wykonanych w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCBiR. i zatytułowanego „Interaktywne środowisko do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego – IDOS”. Monografia składa się z dwóch części, W rozdziałach od pierwszego do czwartego omówione są warnuki konieczne optymalności dla różnych zadań optymalizacji: statycznych; zadań sterowania optymalnego z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi; zadań sterowania optymalnego z równaniami różniczkowo-algebraicznymi oraz dla zadań sterowania optymalnego z równaniami cząstkowymi. Zasadnicza druga część monografii przedstawia w rozdziałach od piątego do dwunastego funkcjonowanie serwera IDOS. W rozdziale piątym opisany jest mechanizm obsługi zadań napływających do serwera. W rozdziale szóstym omówiona jest struktura języka DOML do modelowania zadań sterowania optymalnego. Rozdziały od siódmego do dwunastego  przedstawiają dostepne w ramach serwera IDOS procedury numeryczne do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego opisanych: równaniami różniczkowymi zwyczajnymi; równaniami różniczkowo-algebraicznymi; równaniami cząstkowymi. 

Liczba rysunków: 72.
Liczba tabel: 4.

Wróć