www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Perkowski Spektroskopia
Autor: Paweł PERKOWSKI
Tytuł: Spektroskopia dielektryczna smektycznych ciekłych kryształów
Liczba stron: 252
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2010-06-21
ISBN: 978-83-61486-65-7
Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna

Wróć