www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 24950 Okladka Polez v2
Autor: Jerzy August Gawinecki
Tytuł: Elementy teorii pola i jej zastosowania. Tom I
Liczba stron: 211
Format: A5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2022-05-27
ISBN: 978-83-7798-701-8
Wydawca: BEL Studio
Sugerowana cena detaliczna: 0.00 zł
Opis:

Książka jest dostępna w formie ibuka - w cenie od 10 zł

podana cena 0,00 zł dotyczy wersji papierowej, która jest aktualnie przygotowywana

Książka powstała na bazie wykładów i ćwiczeń prowadzonych dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie kierunków: onegdaj byłego kierunku fizyka techniczna, wydziału Chemii i Fizyki Technicznej, studentów Wydziału Cybernetyki, Wydziału Mechatroniki, Wydziału Mechanicznego (teraz zwanego Wydziałem Inżynierii Materiałowej), Wydziału Elektroniki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, studentów innych uczelni, w tym studentów Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Zawiera niezbędne informacje z algebry wektorowej, rachunku wektorowego, pól skalarnych i wektorowych, całek krzywoliniowych i powierzchniowych oraz całek objętościowych, operacji różniczkowych w polu skalarnym oraz wektorowym.
W książce są również omówione szeroko twierdzenia: Gaussa, Greena, Greena-Gaussa-Ostrogradskiego, Stokesa-Ampera, Helmholtza wraz z zastosowaniem.
Podane są warunki na istnienie pola bezwirowego i bezzródłowego oraz metody wyznaczania wektorowej funkcji na podstawie znajomości jej dywergencji i rotacji. Przedstawione pojecia, twierdzenia zastosowano do opisu zjawisk elektrodynamiki klasycznej.
Książka przeznaczona jest dla studentów I–V roku wszystkich kierunków wyższych uczelni technicznych, uniwersyteckich oraz uczelni ekonomicznych, których program obejmuje problematykę szeroko pojętych metod analizy matematycznej, teorii pola oraz i ch zastosowań.
Będzie też użyteczna dla doktorantów i pracowników naukowych pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zastosowań metod analitycznych matematyki oraz jej zastosowań.

Książka będzie dostępna w formie ibuka

Wróć