www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Okladka T2 c1 Sz
Autor: Łukasz Borchman, Filip Graliński, Michał Jankowski, Piotr Wierzchoń
Tytuł: Indeks Tematyczno-Chronologizacyjny 1918–1939. Religia. Tom 2; część 1
Liczba stron: 532
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2021-09-28
ISBN: 978-83-7798-532-8
Zleceniodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 130.00 zł
Opis:

Przedkładana publikacja to wynik projektu 50 000 słów. Indeks tematycznochronologizacyjny 1918–1939 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – „Tradycja”), w którym wykorzystano duży zasób tekstów (kilkadziesiąt tysięcy obiektów) z lat 1918–1939, a więc z okresu relatywnie najsłabiej zbadanego i zinwentaryzowanego, jeżeli chodzi o polszczyznę XX wieku. Teksty, które ekscerpowano i później tematycznie klasyfikowano, umieszczone są przede wszystkim w ogólnodostępnej bazie o nazwie Federacja Bibliotek Cyfrowych. Dla efektywnej realizacji zadania rekonstrukcji językowego obrazu świata okresu międzywojennego konieczne było zbadanie oryginalnych tekstów z terenów Rzeczypospolitej. Zasób ten pozwolił na prześledzenie problemów, które zajmowały ówczesnego Polaka. Indeks tematyczny wraz z oryginalnie przedstawionymi cytatami z lat 1918–1939 wypełnia (częściowo – pozostało wiele materiału do ekscerpcji) bolesną lukę leksykograficzno-chronologizacyjną i przyczynia się do pełniejszego zdefiniowania tożsamościowego narodu polskiego oraz sytuacji krajowej po odzyskaniu niepodległości, jak też odkrywa (niektóre odkrycia leksykalne postrzegamy wręcz w randze rewelacji) wątki i problemy kodowane w słownictwie dwudziestolecia międzywojennego. Interesowały nas w ekscerpcji głównie słowa złożone (composita), które oddają swoją strukturą pokomplikowanie, subtelność, wyszukaność (nieinfantylność), generalnie: itp. (sic!) zasobu leksykalnego przedwojennego Polaka.

Prezentowany tom ujmuje słownictwo z domeny religia, związane z kwestiami duchowymi człowieka, szczególnie w kontekście jego szeroko pojętej religijności.

Wróć