www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 24732 Szymaniec algebra
Autor: Arkadiusz Szymaniec
Tytuł: Wstęp do algebry z elementami teorii liczb
Liczba stron: 268
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2021-12-20
ISBN: 978-83-7798-297-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 52.50 zł
Opis:

Niniejsze opracowanie obejmuje materiał z zakresu algebry, algebry liniowej i elementów teorii liczb, jaki był wykładany w latach 2000-2021 dla studentów Wydziału Cybernetyki, Elektroniki i Mechanicznego WAT (w zależności od wydziału niektóre podrozdziały nie były realizowane). Prezentowany materiał zawiera podstawowe pojęcia wywodzące się z wielu działów matematyki, które stanowią warsztat niezbędny dla każdego współczesnego inżyniera. Pojęcia podstawowe są wprowadzane za pomocą definicji, zaś relacje między nimi ujęto w podręczniku w postaci twierdzeń i wniosków, a wszelkie komentarze jako uwagi. Ze względu na obszerność prezentowanego materiału w części formułowanych twierdzeń dowody pominięto, a pozostawiono jedynie niezbędne lub najważniejsze z nich. Każde nowo wprowadzone pojęcie lub twierdzenie jest ilustrowane przykładem, a każdy rozdział kończy seria zadań do samodzielnego rozwiązania. Na końcu zamieszczony został indeks haseł i spis literatury.

Wróć