www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: EKSPLOATACJA v5 gd
Autor: red. nauk.: Przemysław Simiński, Marek Szudrowicz, Marek Wardęcki
Tytuł: Eksploatacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania
Liczba stron: 222
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2019-12-30
ISBN: 978-83-7798-651-6
Zleceniodawca: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Odpowiedzialność za jakość sprzętu wojskowego spoczywa na wielu stronach zainteresowanych tj. wykonawcy (dostawcy), zamawiającym (gestorze) oraz użytkowniku. Dotyczy to całego cyklu życia wyrobu: od deklaracji potrzeb, poprzez koncepcje realizacji, projektowanie, badania, produkcję, eksploatację, serwisowanie, aż do utylizacji. Należy zapewnić poprawną współpracę pomiędzy wymienionymi stronami w zakresie wymiany informacji o poziomie w danej chwili osiąganej jakości sprzętu wojskowego.
Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności wykorzystywania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowych oraz propagowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
Dyskusja koncentrowała się wokół poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • rozwoju sprzętu pancernego i samochodowego;
  • ochrony balistycznej
  • eksploatacji;
  • przechowywania;
  • optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

Wróć