www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PSZW-87
Tytuł: Studies & Proceedings Polish Asociation for Knowledge Management No. 87
Liczba stron: 68
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-11-30
ISSN: 2451-4543
Zleceniodawca: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

Wróć