www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PSZW-88
Tytuł: Studies & Proceedings Polish Asociation for Knowledge Management No. 88
Liczba stron: 74
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-12-11
ISSN: 2451-4543
Zleceniodawca: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

Wróć