www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Imie JEZUS
Autor: Agnieszka Szymańska
Tytuł: Imię Jezus w duchowości Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Liczba stron: 348
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2019-08-14
ISBN: 978-83-7798-646-2
Zleceniodawca: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Z przedmowy
... Imię Jezus to imię drogie dla każdego chrześcijanina, to imię naszego Zbawiciela, jedyne, w którym dostępujemy zbawienia (por. Dz 4,12). Jest to również Imię, którym w szczególny sposób zostałyśmy naznaczone jako wspólnota zakonna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus i które pragniemy głosić światu. Dlatego niniejsze opracowanie s. Agnieszki Szymańskiej Imię Jezus w duchowości Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus może stać się cenną pomocą w naszym życiu. Dotyczy ono bowiem miejsca i roli imienia Jezus w teologicznych podstawach duchowości naszego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
Mam nadzieję, że książka będzie nie tylko głosem w dyskusji nad tożsamością i drogami rozwoju życia duchowego naszej rodziny zakonnej, ale stanie się także impulsem do refleksji nad rolą imienia Jezus zarówno w życiu duchowym każdej Siostry Imienia Jezus, jak i w życiu całej wspólnoty zakonnej, która oddaje się pod obronę tego najświętszego Imienia.
Niewątpliwie może służyć nie tylko siostrom – członkiniom Zgromadzenia, ale wszystkim Czytelnikom, dla których to Imię jest światłem, mocą i nadzieją w życiu, i którzy pragną pełniej poznać wszystkie aspekty czci tego Imienia, by jeszcze goręcej ukochać Tego, któremu nadano imię Jezus...

Wróć