www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Zapomniana tragedia
Autor: Jan F. Potocki
Tytuł: Zapomniana tragedia zapomnianych ludzi
Liczba stron: 71
Format: A5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2018-09-26
ISBN: 978-83-7798-631-8
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Prapraprawnuk Wawrzyńca Szeligi Potockiego opisuje kontrowersyjne zdarzenia z okresu kofederacji barskiej.

Ze wstępu
...Historia zawsze mnie interesowała, nie jestem jednak historykiem. Metodyka pracy historyka jest mi nieznana. Nie mam również dostępu do archiwów. Nie umiałbym jednak nimi się posługiwać. Nieznajomość XVIII-wiecznego języka polskiego znacznie by utrudniała posługiwanie się materiałem archi- walnym i mogłaby jedynie prowadzić do błędnych wniosków. Szukając odpowiedzi, jak było naprawdę, ograniczyłem się do ogólnie dostępnych prac historyków opisujących tamte czasy, jak  również  współcześnie  wydanych  pamiętników  tamtych czasów. Niniejszy szkic historyczny nie jest źródłową pracą historyczną, a jedynie próbą odtworzenia okoliczności tej zapomnianej tragedii zapomnianych ludzi. Zbierając podawane przez różnych autorów fakty i ich okoliczności, udało się mi odtworzyć wydarzenia tamtych dni. Opisana kolejność wydarzeń wydaje się najbardziej prawdopodobna. Wiadomo, że tego tragicznego dnia śmierć z rąk żołnierzy rosyjskich poniosło 450–500 osób. Jedynie imię i nazwisko ich dowódcy jest znane. W dostępnych materiałach nie udało się mi zidentyfikować poległych. Wierzę, że jest to możliwe, jest jednak konieczna pomoc fachowych archiwistów i historyków. Mam nadzieję, że uda się to w przyszłości...

Wróć