www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Formacje ekspresywne
Autor: Natalia Siudzińska
Tytuł: Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim
Liczba stron: 242
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2016-06-15
ISBN: 978-83-7798-239-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 36.75 zł
Opis:

Książka "Formacje ekspresywne we współczesnym jezyku polskim (na  przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych)" jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby. Rzeczowniki te sa wyjątkowo ważne w naszych codziennych kontaktach, a przy tym stanowią liczną grupę leksykalną. Monografia stanowi próbę uporządkowania mechanizmów słowotwórczych, regulujących tworzenie formacji ekspresywnych od nazw osobowych we współczesnej polszczyźnie.
Podstawę materiałową pracy stanowią nie tylko formacje ekspresywne od nazw osobowych, ale również przykłady użycia tego typu formacji w wypowiedzi. Na szczególna uwagę w analizowanym materiale zasługują te nazwy osobowe, które motywują liczne formacje ekspresywne za pomoca nieproduktywnych formantów, jak np. nazwy gatunkowe oraz nazwy wskazujące na stopień pokrewieństwa i powinowactwa.

Wróć