www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Bud kom
Autor: pod red.: Jana Marszałka
Tytuł: Budownictwo komunikacyjne
Liczba stron: 410
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2016-02-10
ISBN: 978-83-7798-193-1
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 84.00 zł
Opis:

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo. Stanowi podstawową pozycję literaturową w realizacji przedmiotu kierunkowego budownictwo komunikacyjne. Został opracowany na podstawie programu tego przedmiotu, który jest wykładany na wszystkich specjalnościach budownictwa lądowego realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
W podręczniku przedstawiono wybraną tematykę z zakresu budownictwa komunikacyjnego:

  • drogi kolejowe;
  • budownictwo drogowe;
  • budownictwo lotniskowe;
  • podstawy mostownictwa.

Budownictwo komunikacyjne jest to dział budownictwa lądowego, który zajmuje się zagadnieniami budowy elementów infrastruktury technicznej systemu transportowego niezbędnych do przemieszczania środków transportowych.
Transport jest zasadniczym elementem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Odgrywa on kluczową rolę w przemieszczaniu ludzi, sprzętu (wyposażenia specjalistycznego) i towarów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
W podręczniku przedstawiono, w encyklopedyczny sposób zagadnienia dotyczące zasad budowy infrastruktury technicznej transportu lądowego i powietrznego. Ponadto znalazły się nim zagadnienia dotyczące podstaw budowy mostów, jako że są one elementami zarówno sieci dróg kolejowych, jak i dróg samochodowych.
Przedstawiono kryteria klasyfikacji obiektów komunikacyjnych oraz podstawowe metody ich budowy. Obciążenia działające na mosty drogowe i kolejowe opisano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami normatywnymi w zakresie budowli komunikacyjnych.

Wróć