www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: DLJP 29
Autor: Piotr WIERZCHOŃ
Tytuł: Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XXIX (radiofotografia - rubinowo-czerwony)
Liczba stron: 756
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2015-03-17
ISBN: 978-83-7798-429-1
Zleceniodawca: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 99.99 zł
Opis:

W czasie II wojny światowej naród polski pod okupacją niemiecką poniósł gigantyczne straty. Szczególną stratą w ramach tych działań była strata krajowych zabytków kultury polskiej. Zniszczenia objęły także zbiory biblioteczne i archiwalne. Z językoznawczego punktu widzenia wielką stratą była utrata kartoteki Suplementu do Słownika warszawskiego, czyli Słownika języka polskiego pod red. A. Kryńskiego, J. Karłowicza, W. Niedźwiedzkiego. Okres lat 30. XX wieku był jednocześnie okresem dynamicznego rozwoju, zarówno po stronie zjawisk społecznych, politycznych, technologicznych, naukowych itp., jak i po stronie tworzenia się nazw dla tych zjawisk.
    Depozytorium leksykalne języka polskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano ponad 77 tysięcy jednostek z okresu 1930–1939. Dodatkowo wyekscerpowano blisko 6000 jednostek wielowyrazowych (agent sowiecki, lekarz kolejowy, moralna rewolucja, odcisk palca, sedno sprawy, za ostatni grosz, świadectwo dojrzałości). Każde hasło zilustrowano oryginalnym kontekstem fotograficznym. Materiał układa się w grupy morfologiczne (-fobia: anglofobia, chromofobia, fotofobia, frankofobia, germanofobia, heliofobia, hydrofobia, ksenofobia, neofobia, polonofobia, pragmatofobia, programofobia, prusofobia, rusofobia, syfilidofobia, ścisłofobia itp.), onomastyczne (Auto-Radio, Auto-Radioskład, Centro-bank, Centro-Cement, Centro-Ćwiek, Centro-Hurt, Centro-Kajet, Centro-Kopyto, Centro-mikro, Centro-Obcas, Centro-papier, Centro-parch, Centro-przewód, Centro-sport, Centro-tutka, Centro-wapno, Foto-Radio, Foto-Radio-Palace, Radioantena, Radio-Audion, Radio-Centrala, Radio-Centrum, Radio-City, Radio-Dynamika, Radiodziennik, Radioekspert, Radioelektor, Radio-Express, Radiofil, Radio-front, Radioglob, Radio-Korona, Radiokrążek, Radiokrytyka, Radio-Maszyna, Radio-Milion, Radiomotor, Radio-Motor, Radio-pogotowie, Radio-Selekt, Radio-skład, Radiosport, Radio-Sport, Radio-Stadion, Super-Radio itp.) czy tematyczne (medycyna: acetonemia, adenopatia, angioneurotyczny, antyserum, apendektomia, auto-infekcja, bakteriomocz, bronchoskopia, cystostomijny, dezalergizacja, diabetyczny; fotografika: aerofotografia, bezmatówkowy, bezodblaskowość, bromografika, czarno-białość, drugo-planowy, dwumatrycowy, dwumigawkowy, dwuobrazkowy, fotoamatorski, fotograficzno-artystyczny, fotolityczny, fotoreporterka; ekonomia: gospodarczo-racjonalistyczny, hiper-kapitalistyczny, interwencyjno-regulacyjny, inwestycyjno-kredytowy, kapitalistyczno-gospodarczy, korporacjonizm, liberalistyczno-kapitalistyczny, małorządność, nadwłasność, neomerkantylny, obywatel-ekonomista, oportunistyczno-empiryczny, pozapaństwowy, probabilistyczny, robotniczo-emerytalny; architektura: agro-miasto, dezurbanizacja, dwukondygnacjowy, gospodarczo-budowlany, kilkumieszkaniowy, kilkunasto-piętrowy, międzynawowy, międzypiętrowy, modernistycznie, nowozaprojektowany, ogólno-architektoniczny, praurbanistyka, przeciw-konstrukcja, pseudoelewacja itd.).
    Materiał ten jest w tej chwili największym dostępnym materiałem dla badań leksykalnych okresu lat 30. XX wieku. Może się on przysłużyć przede wszystkim do dalszych analiz językoznawczych, socjologicznych, antropologicznych, naukoznawczych itd.

Całość wyniku przedstawia się następująco:

Wróć