www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Z odnowionym
Autor: Jerzy BANAK
Tytuł: Z odnowionym zapałem powrócić do Biblii
Liczba stron: 66
Format: A5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-12-05
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Publikacja powstała pod wpływem licznych zachęt Jana Pawła II Wielkiego do lektury i medytacji Biblii. Jedna z nich stała się tytułem pracy. Zapowiadając obchody Jubileuszowego Roku 2000 Jan Paweł II Wielki wystosował do całego Kościoła List Apostolski Tertio Millennio Ineunte, w którym zawarł ekumeniczna zachętę, by wszyscy chrześcijanie ( a więc nie tylko katolicy) z „nowym zapałem powrócili do Biblii” (TMI 40).
W pierwszym rozdziale książki mowa jest o licznych – w nauczaniu papieża – wypowiedziach związanych ze znaczeniem Biblii w życiu Kościoła. W drugim rozdziale mowa jest o podstawowej roli Biblii w życiu każdej rodziny chrześcijańskiej.
Rozdział trzeci zawiera różne przykłady egzystencjalnego odwoływania Biblii na życie. Rozdział czwarty zawiera różne modlitwy i refleksje (również i poetyckie: wiersze) związane z czytaniami Biblii. Wreszcie rozdział ostatni ukazuje wartość pielgrzymowania do Ziemi Świętej, która zwana jest piątą ewangelią.

Wróć